W związku z realizacją przez BTK PAWUK  projektu: „Poszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności Biura Turystyki Kulturowej PAWUK. Nowe produkty turystyki aktywnej, przyjaznej środowisku i wykorzystującej jego walory oraz innowacyjny sposób ich prezentacji”  w ramach projektu  Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego”  składa zapytanie ofertowe na kupno 10 sztuk kul sferycznych BUMPER BALL zgodnych ze specyfikacją podaną w zapytaniu ofertowym. Szczegóły zapytania w załącznikach poniżej.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zał. 1 do zapytania nr 1- oferta