Biuro Podróży PAWUK ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz tel. 721 215 453 e-mail: biuro@pawuk.pl
 

Polityka prywatności

Wstęp 
Właścicielem serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl jest Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk (dalej: Biuro Podróży PAWUK) z siedzibą w Zagórzu, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz, NIP 813-344-34-62, REGON 180833080. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk oraz informowaniu o oferowanych przez Biuro usługach.

Użytkownik korzystający z serwisu wycieczki-bieszczady.pl, w szczególności rezerwujący oferowane przez Biuro Podróży PAWUK usługi i subskrybujący newsletter, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

Jednocześnie Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej biuro@pawuk.pl.

Ochrona danych osobowych 

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl czyli Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk oraz adres poczty internetowej podany przy subskrybcji newslettera przechowywany i przetwarzany jest przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk z siedzibą w Zagórzu przy ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk oraz adres poczty internetowej podany przy subskrybcji newslettera zbierany jest w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika.


Udostępnianie danych 

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty internetowej niezbędne do subskrybcji newslettera nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu wycieczki-bieszczady.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług oraz przesyłania newslettera.

Podane w formularzu rezerwacji dane tj. imię i nazwisko oraz data urodzenia przekazywane są do TUiR AXA w celu ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej, po realizacji usługi dane usuwane są z komputerów i wszelkich nośników pamięci.

Adresy poczty internetowej podawane przy subskrypcji newslettera wykorzystywane są do przesyłania biuletynu internetowego, na co użytkownik wyraża zgodę.


Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.


Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Biura Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk.


Rezerwacja usługi 

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę Biura Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk. Dokumenty potwierdzające rezerwacje przesyłane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych. 

Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa.

Subskrybcja newslettera 

Podanie prawidłowego adresu poczty internetowej użytkownika jest warunkiem koniecznym, by co jakiś czas otrzymać powiadomienie o nowej ofercie, promocjach, sondach oraz konkursach i quizach organizowanych przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk. Wszystkie zebrane adresy e-mail gromadzone są w celu umożliwienia korzystania z ofert Biura.

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk zastrzega sobie prawo do niesystematycznego przesyłania na podany przez użytkownika adres internetowy, informacji handlowych.

Jednocześnie, użytkownik, który zdecydował się na subskrybcję newslettera ma zawsze możliwość całkowitej rezygnacji z otrzymywania biuletynu internetowego.

Pliki cookies

Serwis internetowy wycieczki-bieszczady.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Każdy użytkownik serwisu wycieczki-bieszczady.pl ma prawo zablokować zapisywanie plików cookies.

Zmiana danych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może dokonać wszelkich zmian kontaktując z Biurem Turystyki Kulturowej PAWUK na adres korespondencyjny tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@pawuk.pl.


POWRÓT