Biuro Podróży PAWUK ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz tel. 721 215 453 e-mail: biuro@pawuk.pl
 

Przewodnik po Bieszczadach

USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ

Drodzy wędrowcy , dziękujemy Wam że wybraliście nasz region jako miejsce odpoczynku. Nasz kawałek Europy jest doskonałym miejscem wypoczynku, obfitującym w różnorakie atrakcje związane z przyrodą , ukształtowaniem terenu i różnorodności kulturowej.  Warto zatem skorzystać z opieki pasjonata-profesjonalisty i naszej oferty usług przewodnickich po Bieszczadach.

„Większość z nas urodziła się w Bieszczadach, ale każdy z nas jest w nich zakochany.  Kiedy przeszliśmy już wszystkie utarte trakty zeszliśmy ze szlaków odkrywając miejsca, którymi uwielbiamy się dzielić z naszymi gośćmi. Kiedy przeczytaliśmy już większość przewodników o regionie a nasza wiedza ciągle została niezaspokojona samo odkrywaliśmy ciekawe historie miejsc na nowo. Nasz  pasja stała się naszym zawodem. „

JAKA JEST NASZA OFERTA?

 

Przewodnictwo po Bieszczadach

Pomożemy znaleźć Państwu  profesjonalnych, pełnych pasji i wiedzy przewodników górskich i pilotów. Współpracujemy z wieloma przewodnikami i pilotami wycieczek, częstokroć specjalistami w swoich dziedzinach zainteresowań. Mamy młodych pełnych życia pasji i uśmiechu pilotów i przewodników którzy potrafią złapać wspaniały kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Nasza specjalnością jest turystyka kulturowa – szczególnie karpacka. Pracują z nami jednak także wyśmienici przyrodnicy, geografowie , historycy i nie tylko.

Za usługi przewodnickie i pilotaż wystawiamy Faktury VAT.

Co zatem proponujemy?

1. Usługi przewodnickie

po Bieszczadach | Beskidzie Niskim | Pogórzu przemyskim | po Bieszczadzkim Parku Narodowym, po terenie całego województwa Podkarpackiego.


2. Pilotaż wycieczek

Do Lwowa i na Ukrainę , Zakarpacie, Słowację, Węgry , Rumunię.


3. Prelekcje i wykłady o regionie.

o tematyce przede wszystkim kulturowej, ale także historycznej, przyrodniczej i geograficznej.  Nasi przewodnicy i piloci to częstokroć autorzy przewodników i opracować dysponujący wspaniałymi zdjęciami i materiałami filmowymi.

 

 

10 powodów dlaczego warto wynająć przewodnika/ pilota


  1. 1. Informacje z pierwszej ręki.

Aby nie przegapić najważniejszych informacji o regionie, wiedzieć co się właśnie zwiedza albo docenić wartość historyczną czy kulturową odwiedzanego miejsc np. pola ważnej bitwy. To małe informacje które nam mogą umknąć , a przewodnikowi nie umkną.

  1. 2. Wiedza i zaangażowanie

Jesteśmy w stanie zaskoczyć ciekawostką, informacją lub jak to nazywamy „smaczkiem” nawet najlepiej przygotowanego turystę. Nasza wiedza wykracza ponad standardowe informacje zawarte w przewodnikach.

  1. 3. Bezpieczeństwo i pomoc.

Naszym podstawowym zadaniem jest zadbać o Państwa bezpieczeństwo. Przewodnik może wydawać się czasem nadopiekuńczy, ale zawsze wynika to z troski o Państwa i tego, ze potrafimy przewidywać zagrożenia i zapobiegać im. osoby starsze docenią przewodnika, któr zrozumie i dobierze tempo tak by górska wycieczka nie była wyzwaniem a przyjemnością.

  1. 4. Pomoc w organizacji

Jeśli planujecie Państwo sami wycieczkę chętnie pomożemy w jej organizacji. Czasem koszty niedopatrzenia lub nie wkalkulowania jakiejś usługi przekraczają wielokrotnie koszty wynajęcia przewodnika.

  1. 5. Wymogi prawne

W górach grupy powyżej 10 osób muszą być pod opieką przewodnika. Wymaga tego prawo i wewnętrzne regulaminy Parków Narodowych. Opieka przewodnika jest szczególnie ważna przy organizacji wycieczek szkolnych.

  1. 6. Gwarancja realizacji programu

Jeśli przewodnik ciągle patrzy na zegarek i czasem szybciej niż byśmy chcieli zaprasza do autokaru w dalszą drogę to jedynie dlatego abyśmy wszystko zdążyli zobaczyć. Opieka przewodnika jest gwarancją że zobaczymy wszystko co zaplanowaliśmy.

  1. 7. Zimna krew w trudnych sytuacjach.

W trakcie wyjazdu może wydarzyć się wiele – wiemy to z doświadczenia. To doświadczenie pozwala nam spokojnie rozwiązywać trudne sytuacje i proponować rozsądne alternatywy gdy np. zamknięte będzie muzeum, zniknie gdzieś niesforny wycieczkowicz.

  1. 8. Miłe towarzystwo

Nasi przewodnicy i piloci to zawsze uśmiechnięte, towarzyskie i rozmowne osoby. Zadbają nie tylko o realizacje programu, rzetelne przekazanie wiedzy ale także o Państw dobry humor.

  1. 9. Bezpośredni kontakt z usługodawcami

Jeśli czegoś nie udało się załatwić Państwu , może uda się nam. Z większością usługodawców współpracowaliśmy już wiele razy, dlatego zwykle mamy z nimi kontakt osobisty. To zawsze pomaga w rozmowie.

  1. 10. Zna doskonale region.

Zerwany most, prace drogowe, wypadek – znamy objazdy, wiemy który mostek można przejechać , a które ronda omijać żeby nie stać w długich korkach.

 

Propozycje atrakcji dla Waszych wycieczek

napad zbojnickikuligspływy-sanemGra terenowaArchery Tag

KODEKS ETYKI I METODOLOGII PRZEWODNIKA BIURA PODRÓŻY PAWUK


 kodeks został stworzony przez Roberta Bańkosza – wybitnego przewodnika , regionalistę , autora nagradzanych przewodników, twórcę wielu szlaków kulturowych, człowieka o imponującej wiedzy i kulturze osobistej. Nasi przewodnicy zobowiązują się do przestrzegania go.

1.Przewodnik prowadzi działalność z uwzględnieniem i poszanowaniem norm prawnych, obowiązujących w kraju, w którym prowadzi grupę(bezpieczeństwo, ochrona zabytków, ochrona przyrody, ruch drogowy itd.). Informuje o nich grupę, w zakresie niezbędnym uczestnikom. Dopilnowuje ich egzekwowanie przez grupę.

2. Przewodnik działa w oparciu o normy relacji interpersonalnych, określonych zasadami saviorvivru kultury europejskiej. Szanuje poglądy, uczucia, prywatność osób, z którymi pracuje. Otacza opieką powierzone mu osoby oraz ich mienie.

3. Szanuje normy społeczne, religijne i obyczajowe panujące w kraju i regionie, na terenie którego wykonuje swoją pracę. Przestrzega ich, informuje o nich uczestników wycieczki. Egzekwuje od niej poszanowanie norm zwyczajowych, miejscowej społeczności.

4. Posiada znajomość zasad zachowania w obiektach sakralnych, muzeach, cmentarzach, miejscach martyrologii, występujących na obszarze jego działania. Informuje i nich grupę, dopilnowuje ich przestrzegania.

5. Przewodnik swoją wiedzą, profesjonalizmem i kulturą osobistą dąży do zdobycia autorytetu w grupie.

6. Godnie reprezentuje kraj, firmę, środowisko z którego pochodzi. Jest jego ambasadorem.

7. Przewodnik przekazuje obiektywne i udokumentowane informacje, w razie potrzeby powołując się na źródła. Nie wypowiada własnych sądów na temat władz lokalnych i państwowych, nie przedstawia kraju i regionu w złym świetle, nie wdaje się w polemikę na tematy religijne, światopoglądowe, narodowościowe. Stanowisko przewodnika w tych sprawach musi być neutralne.

8. Przewodnik dba o ochronę i poszanowanie środowiska naturalnego, dóbr kultury, miejsc pamięci.

9. Przewodnik promuje kraj i region, który reprezentuje.

10. Przewodnik wykonuje przyjęte przez siebie zadania z należyta starannością. Realizuje program zgodnie z planem, uwzględniając potrzeby i możliwości grupy,
w szczególności jej najsłabszych członków.

11. Przewodnik winien charakteryzować się następującymi cechami: kultura osobista, przygotowanie merytoryczne, asertywność, punktualność, dyplomatyczność, tolerancja,  dobra organizacja, lojalność wobec organizatora, opanowanie, uczciwość wobec grupy, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

12. Przewodnik powinien przekazywać informacje w sposób jasny, wyraźny, zrozumiały i atrakcyjny, poszanowaniem norm językowych języka polskiego, języka do oprowadzania w którym ma uprawnienia oraz miejscowych gwar i dialektów.

13. Przewodnik używa stroju adekwatnie do warunków, w których wykonuje swoja pracę (góry, miasto, autokar, obiekty sakralne itd.) niezależnie od tego dba o jego estetykę oraz widoczne oznakowanie – symbolikę, informujące o jego funkcji (zgodnie z zasadami prawa i normami zwyczajowymi).

14. W przypadku wycieczek górskich przewodnik jest przykładem dla uczestników, właściwego przygotowania pod względem odzieży i sprzętu do odbycia wycieczki górskiej, na danym obszarze i w określonej porze roku i warunkach atmosferycznych.

15. Przewodnik w przypadku prowadzenia wycieczek terenowych a zwłaszcza górskich, zobowiązany jest do poinformowania turystów o skali trudności trasy, przewidywanych warunkach atmosferycznych, niezbędnej odzież i sprzętu podczas wycieczki. Ma obowiązek zapytać o stan zdrowia uczestników i uprzedzić ich o związanych z tym zagrożeniach.

16. Podczas posiłków przewodnik, pilot, kierowca, o ile to możliwe powinni siedzieć przy jednym stole, gdyż jest to czas, kiedy można uzgodnić plan i sprawy organizacyjne.

17. Jeśli przy szwedzkim stole przewodnik spożywa posiłek z grupą, przewodnik czyni to jako pierwszy zaś pilot jako ostatni.

18. Przewodnik i pilot nie spożywają alkoholu podczas pracy.

19. Przewodnik spożywający posiłki z grupą, szanuje jej zwyczaje i normy obyczajowe i religijne, w miarę możliwości stara się do nich dostosować, posty, koszerność, nie spożywania alkoholu, nie spożywanie wieprzowiny, nie spożywanie wołowiny, wegetarianizm itd.

 

TAGI
usługa przewodnicka po Bieszczadach, usługa przewodnicka Bieszczady, usługa przewodnika w Bieszczadach, Bieszczady przewodnik, usługa przewodnika Bieszczady, usługa przewodnicka Bieszczady rachunek, usługa przewodnicka Bieszczady faktura, rezerwacja przewodnika po Bieszczadach, Bieszczady pilot rachunek, Bieszczady przewodnik faktura, przewodnik beskidzki, przewodnik górski Bieszczady, usługa przewodnika górskiego po Bieszczadach, przewodnik górski Bieszczady faktura, przewodnik górski po Bieszczadach rachunek