Biuro Podróży PAWUK ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz tel. 721 215 453 e-mail: biuro@pawuk.pl
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Firma Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk z siedzibą w Zagórzu informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk – licencjonowany organizator turystyki i właściciel strony internetowej oferującej nasze wycieczki i inne usługi.

Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

W jakich celach Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk przetwarza Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

Cele przetwarzania:

  • przygotowanie  i zawarcie umowy na świadczenie usług turystycznych,
  • realizacja zakupionych usług turystycznych,
  • informacyjny,
  • marketing,
  • prowadzenie działań promocyjnych.

 

Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk.
Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk oraz w celu realizacji usług turystycznych.

Jakie prawa mają Państwo?

Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk w Zagórzu Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@pawuk.pl w temacie wpisując RODO
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk

Ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

Zespół Biura Podróży PAWUK Anna Buk