Koszyce – Preszów 2014

Wycieczka Szkoleniowa Przewodników do Koszyc