O Nas

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK – zostało założone przez przewodników górskich, którzy zakochali się w Karpatach, w szczególności w Bieszczadach. „Mamy już 10-letnie doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego, a jako biuro podróży działamy od 2012 roku. W Karpatach zafascynowało nas wszystko, a szczególnie to … czego nie widać na pierwszy rzut oka. Piękno gór, ale też różnorodna kultura i ciekawa historia. Nasze biuro charakteryzuje się tym, że sami tworzymy nasze programy, czasem odgrzebując dawno zapomniane historie i legendy. Robimy wszystko, aby podczas organizowanych wycieczek podać Wam nasz region do „spróbowania” wszystkimi zmysłami. Za pracę nad rozwojem Bieszczadzkiej Turystyki zostaliśmy odznaczeni jako bieszczadzkie biuro podróży statuetką za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Karpacka kultura i odgrzebana historia

Karpaty bowiem, to nie tylko wspaniała przyroda i swobodna przestrzeń, to również miejsce, w którym stykały się różnorodne i niezwykłe kultury, tworzone przez tutejszych górali: Łemków i Bojków, mieszkańców dolin i miasteczek. Ludzi żyjących tu od wieków, przybywających w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy traktowali Bieszczady jako swoisty przystanek w życiu.

Tworzyli tą kulturę : Polacy, Ukraińcy, Rusini, Żydzi, Cyganie, Niemcy i inne narodowości. Stoją tu niepowtarzalne łemkowskie i bojkowskie cerkwie, słychać dźwięk cygańskiej skrzypki grającej czardasza, brzmi dostojny głos trombity i wirują kręgi szalonych kołomyjek. Pojawiali się w jej dziejach Wołosi, Węgrzy, Czesi a nawet Grecy. Wszyscy oni zostawili swój ślad w tych niezwykłych górach.

Pobożni chasydzi śpieszą na modlitwę, niemieccy koloniści gromadzą się w prostym, wręcz surowym jak ich tutaj życie zborze, a w starym, modrzewiowym dworku sędziwy gospodarz rozprawia gościom o dawnych dziejach awanturniczej, sanockiej szlachty. Tak wyglądała opisywana przez Oskara Kolberga nasza „owsiana ziemia”.

Czy to już tylko przeszłość? Nie, ten świat nie odszedł całkowicie wraz z tragicznymi wydarzeniami XX wieku. Siermiężne baraki robotnicze, popegeerowskie bloki, bezstylowe budowle i wszechobecna masowa „kultura” tylko częściowo go zasłoniła. Jeśli jednak prawdziwy miłośnik naszych gór pragnie poznać prawdziwy klimat Bieszczadów, my zapewnimy mu wędrówkę nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie.

Symbol PAWUK

Nie pochodzi, jak wielu myśli od pierwszych liter imienia i nazwiska. Pawuk to nic innego jak solarny znak karpacki, regionalny motyw. To bieszczadzki odpowiednik podhalańskiej parzenicy. Pawuk był używany przede wszystkim przez górali ruskich i do dziś możemy go spotkać na wyhaftowanych ubraniach. To zdobienie jest bardzo charakterystyczne i powszechnie występujące w karpackim wzornictwie. PAWUK zdobił też domy dawnej ludności Bieszczadów. Miał przynosić szczęście i zapewniać przychylność karpackich mar, zjaw i duszków. Podobnie nazywa się ozdoba ze słomy, którą wywieszano w chatach na okres świąt Bożego Narodzenia.

Docenili nas

NASZE DANE

Biuro Podróży PAWUK

 Organizator Turystyki w Bieszczadach

 

DANE DO FAKTURY

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk

Adres: Krucza 79, 38-540 Zagórz
NIP: 813-344-34-62

Wpis do  Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 182/12.

KONTAKT

13 30 67 888
721 215 453
697 075 795
Pon-Sb 9:00-18:00

 biuro@pawuk.pl