O Nas

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK – zostało założone przez przewodników górskich, którzy zakochali się w Karpatach, w szczególności w Bieszczadach. „Mamy już 10-letnie doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego, a jako biuro podróży działamy od 2012 roku. W Karpatach zafascynowało nas wszystko, a szczególnie to … czego nie widać na pierwszy rzut oka. Piękno gór, ale też różnorodna kultura i ciekawa historia. Nasze biuro charakteryzuje się tym, że sami tworzymy nasze programy, czasem odgrzebując dawno zapomniane historie i legendy. Robimy wszystko, aby podczas organizowanych wycieczek podać Wam nasz region do „spróbowania” wszystkimi zmysłami. Za pracę nad rozwojem Bieszczadzkiej Turystyki zostaliśmy odznaczeni jako bieszczadzkie biuro podróży statuetką za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Karpacka kultura i odgrzebana historia

Karpaty bowiem, to nie tylko wspaniała przyroda i swobodna przestrzeń, to również miejsce, w którym stykały się różnorodne i niezwykłe kultury, tworzone przez tutejszych górali: Łemków i Bojków, mieszkańców dolin i miasteczek. Ludzi żyjących tu od wieków, przybywających w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy traktowali Bieszczady jako swoisty przystanek w życiu.

Tworzyli tą kulturę : Polacy, Ukraińcy, Rusini, Żydzi, Cyganie, Niemcy i inne narodowości. Stoją tu niepowtarzalne łemkowskie i bojkowskie cerkwie, słychać dźwięk cygańskiej skrzypki grającej czardasza, brzmi dostojny głos trombity i wirują kręgi szalonych kołomyjek. Pojawiali się w jej dziejach Wołosi, Węgrzy, Czesi a nawet Grecy. Wszyscy oni zostawili swój ślad w tych niezwykłych górach.

Pobożni chasydzi śpieszą na modlitwę, niemieccy koloniści gromadzą się w prostym, wręcz surowym jak ich tutaj życie zborze, a w starym, modrzewiowym dworku sędziwy gospodarz rozprawia gościom o dawnych dziejach awanturniczej, sanockiej szlachty. Tak wyglądała opisywana przez Oskara Kolberga nasza „owsiana ziemia”.

Czy to już tylko przeszłość? Nie, ten świat nie odszedł całkowicie wraz z tragicznymi wydarzeniami XX wieku. Siermiężne baraki robotnicze, popegeerowskie bloki, bezstylowe budowle i wszechobecna masowa „kultura” tylko częściowo go zasłoniła. Jeśli jednak prawdziwy miłośnik naszych gór pragnie poznać prawdziwy klimat Bieszczadów, my zapewnimy mu wędrówkę nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie.

Symbol PAWUK

Nie pochodzi, jak wielu myśli od pierwszych liter imienia i nazwiska. Pawuk to nic innego jak solarny znak karpacki, regionalny motyw. To bieszczadzki odpowiednik podhalańskiej parzenicy. Pawuk był używany przede wszystkim przez górali ruskich i do dziś możemy go spotkać na wyhaftowanych ubraniach. To zdobienie jest bardzo charakterystyczne i powszechnie występujące w karpackim wzornictwie. PAWUK zdobił też domy dawnej ludności Bieszczadów. Miał przynosić szczęście i zapewniać przychylność karpackich mar, zjaw i duszków. Podobnie nazywa się ozdoba ze słomy, którą wywieszano w chatach na okres świąt Bożego Narodzenia.

Docenili nas

Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2018
Statuetka Marszałka Województwa Podkarpackiego
Orły Turystyki 2018
Sprawdź opinię
Referencje od GRUP

NASZE DANE

Biuro Podróży PAWUK

 Organizator Turystyki w Bieszczadach

 

DANE DO FAKTURY

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk

Adres: Krucza 79, 38-540 Zagórz
NIP: 813-344-34-62

Wpis do  Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 182/12.

KONTAKT

13 30 67 888
721 215 453
697 075 795
Pon-Sb 9:00-18:00

 biuro@pawuk.pl