Wańkowa
Największy wyciąg w Bieszczadach

W miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica powstaje całoroczny kompleks sportowy z różnymi atrakcjami na każdą porę roku.
Bieszczad SKI będzie wyposażona w  kolej liniową z czteroosobowymi siedzeniami, która będzie liczyła około 950 metrów długości!

Główna trasa zjazdowa w linii prostej 1200 metrów – to najwięcej na Podkarpaciu! 

Powstanie również dodatkowy wyciąg talerzykowy.

Kolejka będzie wyposażona w przenośnik taśmowy, ułatwiający wsiadanie, bramki taktujące, które powodują, że narciarze i inni pasażerowie wpuszczani są w odpowiednich przedziałach czasowych. 

Zbudowane zostaną również budynki obsługi (tzw. sterówki) przy dolnej i górnej stacji kolei linowej oraz perony do wsiadania i wysiadania pasażerów.

Oprócz kolei liniowej nastąpi budowa systemu naśnieżania stoku, który będzie się składał z pompowni niskiego ciśnienia, kontenerowej pompowni wysokiego ciśnienia, studni hydrantowej, specjalnych filtrów i rurociągów oraz systemu komunikacji między armatką i pompowniami.
Stworzony zostanie wysokiej klasy system naśnieżania, monitoringu oraz instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Do dyspozycji narciarzy będzie wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – powstanie budynek wraz z wykonaną drogą dojazdową, chodnikami i miejscem parkingowym. Nastąpi rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie odwiertów pod pompy ciepła.
Przy obiekcie powstanie też duży plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa
i sieć alejek spacerowych.

Koszt budowy wynosić ma 30 milionów złotych.