Polityka prywatności

Wstęp

Właścicielem serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl jest PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Biuro Podróży PAWUK) z siedzibą w Zagórzu, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz, NIP 6871970590, REGON 385084033. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez Biuro Podróży PAWUK oraz informowaniu o oferowanych przez Biuro usługach.

Użytkownik korzystający z serwisu wycieczki-bieszczady.pl, w szczególności rezerwujący oferowane przez Biuro Podróży PAWUK usługi, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

Jednocześnie PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej biuro@pawuk.pl.

 

Ochrona danych osobowych

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego wycieczki-bieszczady.pl czyli PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Podróży PAWUK przechowywane i przetwarzane jest przez PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu przy ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Podróży PAWUK oraz adres poczty internetowej zbierane są w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych. Dokument znajduje się na końcu dokumentu Polityka prywatności.

 

Udostępnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu wycieczki-bieszczady.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług.

Podane w formularzu rezerwacji dane tj. imię i nazwisko oraz data urodzenia przekazywane są do TU UNIQA w celu ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej, po realizacji usługi dane usuwane są z komputerów i wszelkich nośników pamięci.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rezerwacja usługi

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę Biura Podróży PAWUK. Dokumenty potwierdzające rezerwacje przesyłane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.

Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa.

 

Pliki cookies

Serwis internetowy wycieczki-bieszczady.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Każdy użytkownik serwisu wycieczki-bieszczady.pl ma prawo zablokować zapisywanie plików cookies.

 

Zmiana danych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może dokonać wszelkich zmian kontaktując się z PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres korespondencyjny tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@pawuk.pl.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym Biurem

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00) pod numer telefonu: +48 721 215 453

e-mailowo:

 pod adresem: biuro@pawuk.pl w temacie wpisując RODO

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście:

pod adresem:  PAWUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia i przekazania oferty turystycznej, pobytu lub przewozu przygotowanej przez pracowników Biura Podróży PAWUK, realizacji umowy usług turystycznych, ubezpieczenia, przygotowania dokumentów wizowych lub innych wymaganych do odbycia danej podróży.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.

Państwa dane mogą być  również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością biura, tj. promocją produktu turystycznego, przewozu, pobytu lub innych działań wspierających.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie  danych do celów marketingowych nie uniemożliwia  realizacji usługi turystycznej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz niżej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 – celem przekazywania danych (numer telefonu) jest świadczenie usługi wysyłki informacji za pośrednictwem usługi via SMS.
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51 – celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanej wycieczki – ubezpieczenie NNW oraz zagraniczne NNW + KL)

Dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 1 miesiąca liczony od dnia zakończenia usługi turystycznej, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków, zgodnie z innymi przepisami prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Państwo macie prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.