Biuro Podróży PAWUK ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz tel. 721 215 453 e-mail: biuro@pawuk.pl
 

ATRAKCJE OKOLIC HOCZWI, BALIGRODU I BEREZKI


Mapa ATRAKCJI W BIESZCZADACH – wróć do strony głównej

Witajcie w Bieszczadach!

Aby maksymalnie ułatwić Wam pobyt w naszym regonie przygotowaliśmy dla Was MAPĘ BIESZCZADZKICH ATRAKCJI. Nanieśliśmy ich już ponad 200 miejsc! Zakres atrakcji jest bardzo duży, od najważniejszych TOP 10, które każdy odwiedzający Bieszczady powinien wiedzieć, poprzez miejsca gdzie spróbujemy lokalnych potraw, serów czy nalewek aż do pomników, zapomnianych pamiątek dawnej historii. Mamy nadzieję że nasza mapa atrakcji będzie dla Was sporym ułatwieniem lub nawet pozwoli na odnalezienie – swoich magicznych Bieszczadów tylko dla siebie, tylko swoich miejsc!

Choceń – wysiedlona miejscowość
Cmentarz wojenny w Baligrodzie
Czołg T-34
Dolina Rabskiego Potoku
Galeria w Piwnicy Zdzisława Pękalskiego
Kapliczka Synarewo 
Kirkut w Baligrodzie 
Kościół św Anny w Hoczwi
Kościółek w Nowosiółkach 
Muzeum Przyrodnicze Knieja
Najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach – Średnia Wieś 
Rezerwat Gołoborze
Ścieżka Przyrodnicza Knieja
Wiejskie Zoo w Berezce
Wyciąg narciarski – Bystre
Zabytkowy Układ Rynku – Baligród 
Żernica – cerkiewka


Choceń – wysiedlona miejscowość

Opis atrakcji

Choceń (wcześniej: Chocień) to nieistniejąca już wieś, której większość mieszkańców stanowili Ukraińcy, położona na północ od Gabry Wierchu pomiędzy Średnim Wielkim a Cisowcem. Spis z 1921 roku mówi, że stały niegdyś w tym miejscu 33 domy, a liczba mieszkańców liczyła ok 199 osób. Oprócz Ukraińców, niewielką grupę 20-25 osób stanowili Żydzi i Polacy. Pierwsze wzmianki o Choceniu pochodzą z roku 1552, jako osady w dobrach rodziny Tarnawskich. Wieś leżała w trudno dostępnej kotlince, która nie rozpieszczała mieszkańców, często żyli w głodzie. Uprawiali żyto i jęczmień, hodowali również owce i kozy. Wieś została wyludniona i zniszczona w latach 1946-1947. Część mieszkańców przesiedlono na tereny Ukrainy, drugich wysiedlono w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku, częściowo paląc zabudowania. Choceń jest pierwszą rewitalizowaną wsią w Bieszczadach spośród kilkudziesięciu opuszczonych przymusowo przez Bojków i Łemków w latach 1946-1947. Wcześniej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie uporządkowała i oznaczyła pozostałości zabudowań m. in. w Tworylnem, Hulskiem, Krywem, Siankach, Dźwiniaczu Górnym, Beniowej i Bukowcu.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Cmentarz wojenny w Baligrodzie

Opis atrakcji

Cmentarz wojenny w Baligrodzie powstał po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-1947. Jego założycielami są żołnierze 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, którzy stacjonowali wtedy w Baligrodzie. Na początku, chowani byli tutaj polscy żołnierze polegli w walce z tzw. ukraińskimi nacjonalistami. W 1953 roku powiększono cmentarz po ekshumacji żołnierzy radzieckich, których później pochowano w tym miejscu. W późniejszym okresie, w roku 1968 zdecydowano się przenieść groby żołnierzy, których początkowo pochowano na cmentarzu grecokatolickim w Solince do Baligrodu. Ogółem w Baligrodzie spoczywa 5127 żołnierzy w 154 zbiorowych mogiłach.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Czołg T-34

Opis atrakcji

Na fundamencie wykonanym z kamienia stoi autentyczny czołg średni T-34. Pierwotnie w miejscu tym stał lekki czołg T-70. Czołg ten upamiętnia walki jakie toczyły się w Bieszczadach podczas walk z ukraińską partyzantką. Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzemplarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Dolina Rabskiego Potoku

Opis atrakcji

Dolinę Rabskiego Potoku znajdziemy na terenie leśnictwa Czarne należące do Nadleśnictwa Baligród. Jest jednym z najciekawszych pod względem przyrodniczym obszarów w Bieszczadach docenionym w konkursie „Najpiękniejsze leśne zakątki Polski” organizowanym przez magazyn National Geographic i Lasy Państwowe. Na jego terenie znajdziemy bardzo urozmaicone gatunkowo lasy puszczańskie, najniżej położone w Karpatach gołoborza objęte rezerwatem geologicznym. Obszar ten słynie też z minerałów arsenowych, kryształów górskich i unikatowych w skali europejskiej wód mineralnych

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Galeria w Piwnicy Zdzisława Pękalskiego

Opis atrakcji

Zdzisława Pękalskiego jak i jego galerię znajdziemy w Hoczwi, gdzie mieszka od 50 lat. Dziś na emeryturze dzieli się z ludźmi swoją twórczością w oświetlonej świecami piwnicy. Znajdziemy tam autorskie rzeźby, gra­fiki i ma­lo­wi­dła, poznamy również Jego wiersze i fraszki. Artysta or­ga­ni­zuje w niej także spo­tka­nia z mu­zyką oraz po­ezją, wie­czory ko­lęd, a na­wet sło­wiań­ską Wigilię przy świe­cach.

Dane kontaktowe

Hoczew 97
38-604 Hoczew

tel. (13) 469 42 87

 

POWRÓT DO MAPY  


Kapliczka Synarewo 

Opis atrakcji

W lesie, na terenie nieistniejącej wsi Rabe leżącej koło Baligrodu, stoi wybudowana prawdopodobnie początkiem XIX wieku kapliczka. Bezpośrednio przy niej wypływa cudowne źródełko, które według miejscowych pomaga w leczeniu chorób oczu. Według legendy w miejscu jej wybudowania, jednemu z mieszkańców Rabego ukazała się Matka Boska.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Kirkut w Baligrodzie 

Opis atrakcji

Cmentarz żydowski w Baligrodzie został najprawdopodobniej założony na początku XVIII wieku, kiedy powstała tutejsza gmina żydowska. Wcześniej społeczność musiała chować swoich bliskich na cmentarzu w Lesku, powstanie samodzielnej gminy umożliwiło budowę cmentarza i synagogi. Teren cmentarza ma ok. 150 m długości i zajmuje ok. 1 ha powierzchni, ale nie wiadomo czy od samego początku miał obecne granice i wielkość. W trakcie II wojny światowej Niemcy wywieźli dużą liczbę macew z cmentarza aby wybrukować nimi baligrodzki rynek. Dokonywali też na nim egzekucji na miejscowych Żydach i pomagających im Polakach. Cmentarz z pewnością był wykorzystywany do lata 1942 ale nie można określić daty ostatniego pochówku. Kirkut w Baligrodzie został przekazany Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 14 września 2009 roku odwiedził go Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, którego babka pochodziła z Baligrodu. Cmentarz znajduje się w odległości około 200−300 metrów od rynku, przy ulicy J. Duplakamiejskiego.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Kościół św Anny w Hoczwi

Opis atrakcji

Kiedy Balowie – właściciele majątkowi terenów Hoczwi, budują obronny dwór w Hoczwi w 1424 roku, powstaje przy nim kaplica. Okazuje się ona jednak nie wystarczająca dla większej grupy osób dlatego Mikołaj Bal w 1510 roku ufundował drewniany kościół pod wezwaniem NMP i świętych: Anny, Zofii, Jana Chrzciciela i Mikołaja a tym samym drugą po Lesku parafię rzymskokatolicką na tych terenach. W 1562 kościół reprezentował Kalwinizm do połowy XVII wieku. Obecny murowany kościół hoczewski został ufundowany przez Fredrów w pierwszej połowie XVIII w. Ten barokowy zabytek posiada trzy ołtarze, ambonę, chór oraz obraz umieszczony w ołtarzu głównym, pochodzący prawdopodobnie z końca XVII w. (przeniesiony z poprzedniego kościół), przedstawiający św. Annę Samotrzeć. W sąsiedztwie kościoła znajdują się 4 kaplice wmontowane w mur ogrodzeniowy i murowana plebania pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Kościółek w Nowosiółkach 

Opis atrakcji

Kościół w Nowosiółkach to dawna cerkiew greckokatolicka, ale po tzw. Synodzie Zamojskim w 1720 r., który mówił, że greckokatolickie świątynie miały zrywać ze wschodnią tradycją, stał się barokową cerkwią. Wybudowano ją około 1800 r., składa się z prostokątnej nawy i węższego półkolistego prezbiterium, przy którym po bokach ulokowano dwie czworoboczne zakrystie. W odzyskaniu dawnego klimatu pomogły prace renowacyjne z lat 60-tych.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Muzeum Przyrodnicze Knieja

Opis atrakcji

Ciekawe trofea łowieckie i okazy rodzimych mieszkańców bieszczadzkich lasów zgromadzone w jednym miejscu. Oprócz tego, szeroko pojęta kolekcja poświęcona tematyce myśliwskiej. Wszystko to znajdziemy w największej atrakcji miejscowości Nowosiółki – Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim. Muzeum powstało w 2002 roku, w kolekcji możemy znaleźć „Kabarge” (upolowaną na Syberii), niedźwiedzia brunatnego z tajgi syberyjskiej, czy poroże renifera z Laponii.

Godziny otwarcia

Codziennie w godzinach 9:00 – 19:00

Dane kontaktowe

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja

Nowosiółki 30, Hoczew
tel. 609 474 783
strona internetowa: http://muzeumknieja.pl/
POWRÓT DO MAPY  


Najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach – Średnia Wieś 

Opis atrakcji

Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej został wybudowany w II połowie XVI wieku z inicjatywy rodu Balów i pełniła funkcję dworskiej kaplicy. Jest to najstarszy kościół na terenie Bieszczad. Jego konstrukcja jest jednonawowa, pokryta gontem. W 1983 roku został do niej dobudowana wieża. Wewnątrz zobaczymy portale późnogotyckie oraz XVII wieczną polichromię, która pokrywa ściany kościoła. Oprócz nich znajdziemy płaskorzeźby ilustrujące drogę krzyżową, a także pozostałości po słynnych artystach miejscowych, jak np. Jędrka Wasielewskiego „Połoniny”.

 

POWRÓT DO MAPY  


Rezerwat Gołoborze

Opis atrakcji

Rezerwat przyrody „Gołoborze” znajdziemy w okolicach Baligrodu, leży na terenach nieistniejącej miejscowości Rabe i Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. To rezerwat geologiczny zajmujący powierzchnię 13 ha, którego całość jest otoczona lasem jodłowo-bukowym ze świerkiem. Powołano go w 1969 r dla zachowania naturalnego rumowiska skalnego piaskowca i swoją ochroną są obejmuje naturalne gołoborze górskie, które powstały w miejscu wychodni twardego piaskowca kwarcowego. Szczególne miejsce w rezerwacie stanowi również źródło wody mineralnej, które zawiera siarczki arsenu i jest unikatowe w skali europejskiej.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Ścieżka Przyrodnicza Knieja

Opis atrakcji

Ścieżka ma za zadanie przybliżenie przyrody karpackiej puszczy oraz osobliwości przyrodniczych w postaci ostoi dużej fauny m.in. żubra, jelenia czy wilka. Trasa rozpoczyna się tuż przy Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja”, do pokonania mamy niecałe 4 km co powinno zająć ok. 2 godzin – stopień trudności ścieżki jest określony jako średni. Zobaczymy m.in. uprawy leśne, taras widokowy z widokiem na dolinę rzeki Hoczewki, buczynę karpacką, las modrzewiowo-świerkowy oraz dawną osadę „Za lasem”. Na koniec wracamy do miejsca startu. Ciekawostką ścieżki jest Quest opracowany w formie zabawy terenowej mającej charakter wyprawy odkrywców szlakiem starej osady  za lasem „Nowosiółki”. Jest on dostępny w Muzeum lub na stronie www.zielonepodkarpacie.pl.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Wiejskie Zoo w Berezce

Opis atrakcji

Wiejskie ZOO w Berezce to atrakcja dla całej rodziny i ciekawy pomysł na spędzenie z nią czasu. Zadowoleni będą nie tylko młodsi członkowie ale też i starsi na pewno będą się dobrze bawić. Możemy zobaczyć m.in. zwierzęta gospodarskie i skorzystać z: zielonego labiryntu, trampoliny, wiejskich kręgli, wielkiej procy, zjeżdżalni pontonowej i linowej, jazdy konnej i innych różnych atrakcji. Wiejskie ZOO to także animacje, konkursy i zabawy dla dzieci.

Godziny otwarcia

Wiejskie Zoo czynne jest od 30 kwietnia do 31 października.

MAJ, CZERWIEC – 10:00 – 17:00

LIPIEC, SIERPIEŃ – 10:00 – 19:00

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK – 10:00 – 17:00

Dane kontaktowe

Wiejskie Zoo
Berezka 30b
38-610 Polańczyk

tel: 600 078 272

e-mail: wiejskiezoo@gmail.com

strona internetowa: http://wiejskiezoo.pl/

POWRÓT DO MAPY  


Wyciąg narciarski – Bystre

Opis atrakcji

Przy ośrodku ORW Bystre w odległości 200 m. po północnej stronie stoku Dzidowa (713m n.p.m.) znajduje się orczykowy wyciąg narciarski. Do dyspozycji narciarzy są dwie trasy zjazdowe o dwóch poziomach trudności.Wyczynowa, która jest jedyną w Bieszczadach posiadającą homologację FIS i odbywają się na niej zawody narciarskie (np. Puchar Polski w narciarstwie alpejskim), oraz równoległa dla początkujących o długości 420 m. Łączna długość zjazdu wynosi 920 m. Dobre warunki zapewniane są przez cały sezon, stok jest oświetlony sztucznie naśnieżony i ratrakowany. Przy wyciągu funkcjonuje też: wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego oraz szkółka narciarska.

Dane kontaktowe

O.R.W ” BYSTRE”  Sp. z o.o.
Bystre 1  k. Baligrodu
38-606 Baligród

Tel. 13 468 40 33, 13 468 43 45

e-mail: orwbystre@orwbystre.com

strona internetowa: http://orwbystre.com/atrakcje/wyciag-narciarski/

 

POWRÓT DO MAPY  


Zabytkowy Układ Rynku – Baligród 

Opis atrakcji

Jeśli przejeżdżamy przez Baligród, w samym jego centrum zobaczymy zabytkowy układ rynku, który razem z kilkunastoma murowanymi domami z końca osiemnastego wieku, zachował się jako jedyny z okresu gdy nadano miejscowości prawa miejskie w 1634 roku.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


Żernica – cerkiewka

Opis atrakcji

Murowana cerkiew w Żernicy pw. św. Bazylego, powstała w roku 1800, jej konserakcja miała miejsce  26 września 1800. Informacje o pierwszej cerkwi w tej miejscowości pojawiają się w roku 1756, wiadomo tylko tyle, że była drewniana. Obecną rozbudowano w 1936 przedłużając nawę, dobudowując zakrystię oraz kruchtę (przedsionek). Wykonano również polichromie. W 1947 po wysiedleniach z tych terenów, cerkiew została opuszczona. Przez pewien okres była w użyciu miejscowego PGR-u.. Do roku 2013 cerkiew nie była użytkowana. Stała samotnie, niszczejąc i będąc jedyną pamiątkę po dawnej wsi.

 

 

POWRÓT DO MAPY  


 

 

 

 

 

Informacja Turystyczna/ IT

Zadzwoń, doradzimy w kwestii wycieczek lub zagospodarowania czasu w słoneczne i deszczowe dni.

 +48 697 075 795

  • Paweł Wójcik
  • licencjonowany przewodnik górski

 

Biura Informacji Turystycznej

w bieszczadzkich miejscowościach:

 

Cisna

Gminne Centrum Informacji Turystycznej
38-607 Cisna
tel:13 468 64 65

Wetlina

Centrum Informacji Turystycznej
tel:500 047 743
Czynne sezonowo w wakacje, 30m od sklepu ABC.

Komańcza

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 Komańcza 166 
13 467 70 76

Lutowiska

Gminne Centrum Informacji
Lutowiska 14 przy Urzędzie Gminy
tel:13 461 03 13

Lesko

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
38-600 Lesko, ul. Rynek 
tel:13 469 66 95

Polańczyk

Centrum Informacji Turystycznej
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2

tel:13 470 30 28

Sanok

Centrum Informacji Turystycznej
38-500 Sanok , ul. Rynek 14
tel:13 464 45 33

Ustrzyki Dolne

Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16
tel:13 471 11 30